Piteå Open XVIII
Startande spelare:   43     Fördelning herrar/damer:   84%/16%
Totalt antal starter: 130 Antal spelade starter: 130
 
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB    

Regler finns här reglerpopen.pdf

Finalträdet finns här finalträd.pdf